Onze geschiedenis

Home
Onze geschiedenis
Activiteiten
Het bestuur
Nuttige adressen
Enkele foto's
Contacteer ons
Club des 40
DOORS

   
Onze oorsprong

Onze stichtende leden, ouders van jonge kinderen tussen de 12 en 20 jaar, waren in 1956 allen kampeerders op R3CB te Bredene.  Ten gevolge van de ramp van Marcinelle (op 8 augustus 1956, met 263 doden), hadden de autoriteiten besloten om de feesten, die gewoonlijk gehouden werden op 15 augustus als afsluiting van het vakantieseizoen, niet te laten doorgaan.

Tijdens de avond van 15 augustus, hebben enkele van onze jongeren hun gitaar genomen en zich in een hoek van de camping verzameld, zodat ze nog even samen konden zijn vooraleer de winterperiode hun zou scheiden.  Dit werd niet in dank afgenomen door de "beheerder van de camping", die hierdoor alle betrokkene families buitensloot.  Deze families vertrokken niet alleen, hun vrienden en ouders steunden hun en vertrokken samen.  Tussen deze jongeren waren: Jean-Paul en Jo Fontaine, Achille, Antoine en Thérèse Diegenant, Jean-Pierre en Nine Henkens, Eliane Dekeuster, Helga en Olga Rommens, Magda en Carla Olbrechts, Paule Renardy, Christiane en Luc Vandermeeren en nog vele anderen waarvan de naam mij momenteel niet binnenschiet.  Herkennen sommigen de foto?

Joseph Fontaine, papa van  Jean-Paul en Jo, vond zeer snel een klein terrein in De Haan.  Dit terrein kon in meerdere stukken verdeeld worden, zodat er 40 kampeerplaatsen beschikbaar waren.  Hij verzamelde zijn vrienden en kennissen in het lokaal met de voorbestemde naam "Het kippenhok (le Poulallier)" gelegen in de Auguste Ortsstraat te Brussel, waar Club 40 is ontstaan.

Tussen de aanwezigen, Achille en Mathilde Diegenant, Eugène en Solange Swinnen, André en Pieke Henkens, Noël en Josée Schmitz, Jos en Marie-Louise Vandermeeren, Jean en Renée Guilmot en nog vele anderen die ik nu hoogstwaarschijnlijk nog vergeten te vermelden ben.  Ter inlichting, ikzelf was toen 12 jaar, maar ik was daar!  Er was een enthousiaste sfeer, we gingen tenslotte onze eigen camping opbouwen, we gingen "bij ons" zijn! Vandaag mag het niet meer "Camping" genoemd worden maar wel "Verblijfpark" !

Er diende besloten te worden om een BVBA op te richten met statuten, een bestuur, enz.. Het zou vanzelfsprekend een BVBA "Club 40" worden!I

Een bestuur, dat nadien "Directiecomité" werd, werd samengesteld.  De voornaamste leden hiervan zijn:

Achille Diegenant: de voorzitter, hij bekleedde deze functie gedurende meer dan 15 jaar

André Henkens: vice-voorzitter

Joseph Fontaine: directeur

Men besloot ook snel dat een intern reglement toch overbodig zou zijn, daar men toch onder elkaar was... dromen staat vrij.

Het perceel grond dat we huurden met een huuroveréénkomst van 9 jaar, diende nog in orde gebracht te worden.  Het terrein was gesitueerd in de Kloosterstraat, ondertussen de Grotestraat geworden, achterin een laan. Het terrein bestond uit een hele mooie kleine boerderij en een weide (heden ten dage "Neerhof" genaamd).  De weide werd in verschillende afgebakende percelen verdeeld d.m.v. kleine piketten.  Achterin deze weide werd het sanitair geïnstalleerd, zonder enige loodgieterij.  Men moest na elke gebruik een emmer water scheppen uit een kuip en deze uitgieten in de zogenaamde wc om zo alles door te spoelen.  Dit was werkelijk kamperen. 

Er was 1 plaats, tegen het huis, waar iedereen zijn jerrycans met drinkbaar water kon vullen.

Het terrein werd geopend voor de Paasvakantie van 1957 met een minimum aan kosten. De caravans, de tenten en de auto's waren bescheiden waardoor de plaats groot genoeg was.  Tenminste dit dacht men in het begin.  Maar veschillende kandidaat-leden stonden voor de deur te wachten en op het ogenblik dat de aangrenzende weide te koop stond, heeft onze vriend dhr Lahaye dit gekocht om het ter beschikking te stellen van de club.  Hierdoor kwamen er 30 mogelijke kampeerplaatsen bij.

We hadden er een eigenaar, dhr Vanhoutte, die hoopte van ons als klant te hebben in zijn klein winkeltje aan het begin van de weg.  Spijtig genoeg was zijn ontvangst alles behalve hartelijk.  Het wegje naar de club was omringd door zijn moestuin.  Om hem onze goede wil te tonen, werden zijn groenten 's nachts dikwijls begoten met natuurlijke meststoffen door onze uitgaande jeugd.  Met de jaren werden zijn eisen i.v.m. de huurprijzen overdreven.  Toen het einde van de huuroveréénkomst van 9 jaar dichterbij kwam, stelde het bestuur, tijdens een vergadering, voor om een terrein te zoeken die men kon aankopen, zodanig dat het eigendom zou worden van de Club 40.

Eind 1964, werd het huidige terrein, dat bijna geen buren kende, aangekocht door de club 40.  Dit was een oplossing die niet toeliet om waardig te investeren met het bewaren van één ieders investering. Er werd alsdusdanig een coöperatieve opgericht onder de naam Coöperatieve Vennootschap Caravaning 40 of afgekort "Sococar :SOciété COopérative CARavaning 40".  Ondertussen, bij de aanpassingen van de statuten werd dit veréénvoudigd naar "Caravaning 40 cvba".  Vanaf 1964, werden de aanpassingswerken gestart.  Van een oude boerderij met weiden, diende men over te gaan tot een bestaande woning met een gedeelte clubhuis en een kampeerterrein met een centrale weg.

De inwijding van het nieuwe verblijfpark gebeurde met Pasen 1966. We gingen onze "10 jaar bestaan bij ons" vieren.  Dit deden we dan met een groot verkleedbal met als thema "1900 mooie periode".  Dit evenement zou plaats hebben op 15 augustus.  Het bal kende een ongelooflijk succes, de ambiance was zo goed dat we er 's anderendaags een verklede uitstap van maakten in het dorp "De Haan".  De gemeentelijke overheid vond het een geweldig idee en enkele jaren later, werd de jaarlijkse trammelant met het zelfde thema de folklore van De Haan. .

wordt vervolgd...

 

Indien u tijdens het lezen van deze tekst fouten of vergissingen zou ontdekken, of indien u over bijkomende documentatie zou beschikken, zou ik u van harte dankbaar zijn indien u het mij zou willen melden: jg@club40.be

 

 

 

Home | Onze geschiedenis | Activiteiten | Het bestuur | Nuttige adressen | Enkele foto's | Contacteer ons | Club des 40 | DOORS